سپیده(مشهد)

اکستنشن نگار شیراز
غزال شمس
فاطمه کاظمی
فاطمه کاظمی
مرکز اكستنشن مو و مژه-
 

آموزش اكستنشن مژه وليفت مشهد

اريس:الهه مژه و ابرو⚜️
داراى مدرك بين المللى max2⚜️
زيبايى طبيعى هديه ما به شماست⚜️
هماهنگى:دايركت وواتساپ⚜️
09924222660

تا 26 تیر 20 درصد تخفیف