مهسا اسدی

مهسا اسدی

خدمات کراتینه مو در مسجد سلیمان
 

مرکز کراتینه مو اهواز
•انجام خدمات (رنگ،لایت،آمبره،بالیاژ….)
•آموزش کارباموادصفر تاصد
•سالن زیبایی پروانک میهن غربی فاز ۲?

سالن زیبایی پروانک میهن غربی فاز ۲?