مناصالحی

سالن زیبایی منا صالحی
 

Mona Salehi مناصالحی#
Beauty, Cosmetic & Personal Care
مناهستم.اگر دوست داریدبامن/سالن/پرسنل وخدمات ماآشنابشید،مارو فالوکنید??.
???
#نیاوران
09128345773

Mona Salehi

10% تخفیف روز مادر

02122817018
09022817018
?۰۹۱۲۸۳۴۵۷۷۳ ?۰۹۰۲۲۸۱۷۰۱۸
?۲۶۱۱۰۲۱۱ ******** ?۲۲۸۱۷۰۱۸