فریبا نوری (تبریز)

فریبا نوری (تبریز)

ناخنکار حرفه ای تبریز
 

فریبا نوری هستم. تبریزی هستم و ساکن شهر تبریز . خدماتی که ارایه می دهم مربوط به خدمات ناخن می باشد . International mentor Fariba nouri
مدرس مستر @viktoria_school
با ارائه مدرک بین المللی از روسیه
دارنده ی مدرک بین المللی یانگ نیلز آمریکا
09030685183