سعیده جلیلی

سالن زیبایی رزا شاهوار
رزا شاهوار
بهترین آموزشگاه آرایشگری در فردیس
آموزشگاه بانو کاظمی

سعیده جلیلی

🇮🇷﮼مدرس‌ناخن🇳🇱
 
Nail Artist

🇮🇷﮼مدرس‌ناخن🇳🇱
﮼دارای‌مدرک‌بین‌المللی‌کمپانی‌oza‌‌‌‌‌ ﮼کشور‌روسیه‌‌‌
آموزش سیتم اکرلیک ،ژل،دیزاین
با ارائه مدرک بین المللی
خدماتvip