سعیده جلیلی

سعیده جلیلی

blank
🇮🇷﮼مدرس‌ناخن🇳🇱
 
Nail Artist

🇮🇷﮼مدرس‌ناخن🇳🇱
﮼دارای‌مدرک‌بین‌المللی‌کمپانی‌oza‌‌‌‌‌ ﮼کشور‌روسیه‌‌‌
آموزش سیتم اکرلیک ،ژل،دیزاین
با ارائه مدرک بین المللی
خدماتvip