کراتینه مو زعفرانیه

اکتبر 1, 2022

خدمات کراتینه مو- بهترین مرکز کراتین شمال تهران

کراتین اصلی‌ترین ماده تشکیل دهنده ساقه ی موهاست که شما با استفاده مداوم از مواد شیمیایی رنگ، مش، فر، براشینگ های مکرربا سشوارهای داغ، تافت و ژل، آن را از بین برده اید.