کراتینه مو آرمیتا

سپتامبر 6, 2021
مرکز کراتینه آرمیتا

خدمات کراتینه مو آرمیتا

کراتین اصلی‌ترین ماده تشکیل دهنده ساقه ی موهاست که شما با استفاده مداوم از مواد شیمیایی رنگ، مش، فر، براشینگ های مکرربا سشوارهای داغ، تافت و ژل، آن را از بین برده اید.
سفارش تبلیغات در سایت